IES Fernando Wirtz - Intranet/Extranet

Portada 10

Todas las solicitudes presentadas para los curso mencionados, están ADMITIDAS

En Portada - Abrir en pestana

 

(1)     Acollida de alumnos/as

Mes

Día

Hora

Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)(1º e 2º curso)

Setembro

17

12:30

3º Curso E.S.O

Setembro

17

11:00

4º Curso E.S.O.

Setembro

17

11:00

1º Bacharelato Ordinario

Setembro

17

11:30

2º Bacharelato Ordinario

Setembro

17

11:30

C.F. Familia Informática -réxime ordinario- e FP DUAL

Setembro

17

13:00

C.F. Administración e Finanzas, Xestión Administrativa - réxime ordinario

Setembro

17

13:00

Formación Profesional Básica 2º

Setembro

17

18:00

Formación Profesional Básica 1º 

Setembro

20

18:00

1º e 2º Bacharelato Adultos

Setembro

17

18:00

C.F. Familia Informática -réxime adultos-

Setembro

17

19:00

C.F. Administración e Finanzas, Xestión Administrativa. -réxime adultos-
C.F. Asistencia á Dirección -réxime ordinario-

Setembro

17

19:00

C.F. de grao MEDIO a DISTANCIA

Outubro

 1

 19:00

C.F. de grao SUPERIOR  a DISTANCIA

Outubro

1

19:00

 

En PortadaTodos os Alumnos - Abrir en pestana

INFORMACIÓN VALIDACIÓNS
Formulario de solicitude 

Prazo :  presentaranse perante a dirección do centro educativo dentro dos primeiros vinte días contados desde o comezo das clases.


FERRAMENTA para cálculo das validacións

En PortadaCiclos Formativos - Abrir en pestana

No adxunto pódese consultar a listaxe definitiva de asignación de Fondo de Libros de texto

Descargar Ver Listaxe asignación libros de texto
En PortadaEducación Secundaria Obrigatoria (ESO)Secretaría - Abrir en pestana

 

PROCESO DE ADMISIÓN CENTRALIZADO

A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos (dispoñible a partires da apertura do plazo), agás para o segundo curso do réxime ordinario. A dirección para o acceder  ao mesmo é http://edu.xunta.es/ciclosadmision

Non estará activa ata a apertura do prazo.

Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. Esta documentación cos impresos xerados deberá ser entregada, en prazo, en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional. Este documento será validado polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes requisitos, a solicitude carece de validez e non será tida en conta no proceso de admisión.

No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documento XA VALIDADO non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase conservar como resgardo da solicitude de admisión.

RECORDASE A TODO O ALUMNADO QUE O PROCESO IMPLICA 1º A SOLICITUDE DE ADMISIÓN, E 2º QUE UNHA VEZ ADXUDICADA A PRAZA  É IMPRESCINDIBLE REALIZAR Á MATRÍCULA NOS PRAZOS ESTABLECIDOS

Pode consultar toda a información en http://edu.xunta.es/fp

 

Descargar Ver C1: Admisión e matrícula no 2º curso alumnado do centro.
Descargar Ver C2: Admisión e matrícula FCT/PROXECTO alumnado do centro.
Descargar Ver D1: Admisión no 2º curso alumnado doutros centros ou ciclos.
Descargar Ver D2: Matrícula no 2º curso alumnado doutros centros ou ciclos.
Descargar Ver D3: Admisión FCT/PROXECTO alumnado doutros centros.
Descargar Ver D4: Matrícula FCT/PROXECTO alumnado doutros centros.
En PortadaCiclos FormativosImpresosSecretaría - Abrir en pestana

Nos seguintes ficheiros adxuntos, pódense consultar as recomendacións feitas polos Departamentos didácticos de Informática  e Administración para matricularse nos Ciclos Formativos de ADULTOS.

Ditas recomendacións fanse para que o alumno teña en conta que determinados módulos requiren ter coñecementos previos suficientes do contidos doutros módulos para acadar os resultados de aprendizaxe programados para o módulo no que se pretende matricular.

 

Tamén poden consultarse as recomendacións feitas pola Consellería no seguinte enlace Itinerarios formativos para cursar os ciclos formativos polo réxime de persoas adultas

Descargar Ver Recomendacións Administración de Sistemas
Descargar Ver Recomendacións Desenvolvemento Aplicacións Web
Descargar Ver Recomendacións Xestión Administrativa
Descargar Ver Recomendacións Administración e Finanzas
En PortadaCiclos FormativosSecretaríaXefatura de Estudos - Abrir en pestana

Periodo Marzo/Julio 2018

Descargar Ver Experiencias Erasmus+ 2018 (PDF)
En PortadaInternational Programs - Abrir en pestana
Descargar Ver Convivencia (PDF)
Descargar Ver Mural Arte no comic (PDF)
Descargar Ver Mural Patio (PDF)
En PortadaTodos os AlumnosXeografía e Historia - Abrir en pestana

Prazos:
Do 25 de xuño al 23 de setembro de 2018 na ficha de
solicitude específica “CORUÑA LINGUAS: LISTEN AND
SPEAK EN SECUNDARIA” na web www.edu.coruna.es
As listaxes provisionais de personas admitidas
publicaranse na web educativa (www.edu.coruna.es) o
27 de setembro.
Unha vez publicadas as listaxes provisionais, volverá a
abrirse un novo período de inscrición.

Descargar Ver Folleto Listen and Speak
En PortadaTodos os Alumnos - Abrir en pestana
Rua Caballeros, 1 - 15006 A Coruña
Código plus de localización do IES Fernando Wirtz: 8CMH9H4V+7M
881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es