Intranet - Publicacións

Portada 7

CALENDARIO DE EXAMES E SESIÓN DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIOS CORRESPONDENTES  MATERIAS/ASIGNATURAS/MÓDULOS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES ENSINANZA OFICIAL MAIO -2.018-

CALENDARIO EXAMES FINAIS MES DE MAIO 2018 - 2º BACHARELATO -REXIME ORDINARIO-

Este documento foi aprobado no Consello Escolar celebrado o 15 de abril de 2017.

REAL DECRETO 732/1995. de 5 de mayo. por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.